Uyibhala njani iAhar

Ungabhala njani?

Upelo oluchanekileyo lwe-Ahar

ubungakanani

Ukusekwa ngesiqubulo sokubhala, ukubhala, injongo kuphela kwiwebhusayithi yethu kukuqinisekisa ukuba ulutsha lwethu luchanekile ekusebenziseni ulwimi lwethu kunye nokuxhasa iimpazamo zopelo kwiimviwo zabo. Iimpazamo zopelo zenziwe kakhulu, ngakumbi kumagama athile. Rhoqo kwenziwa iimpazamo ekusetyenzisweni kwezihlanganisi zobuxoki, zodwa, ukumangaliswa, ukumangaliswa, -de kunye -ki. Unokuba nombono malunga nopelo oluchanekileyo lwamagama usebenzisa ibhokisi yokukhangela yedilesi yewebhu.

Enye yeendlela ezifanelekileyo zonxibelelwano phakathi kwabantu kukubhala. Yenye yeendlela ezilungileyo zonxibelelwano kunye nonyango, zombini ukuxelela abanye into kunye nokubhala ukuzibonisa. Kodwa enye yezona zinto zibalulekileyo ngelixa ubhala kukuba iyaqondakala kwaye ibhetyebhetye.

Ngobuchwephesha obukhulayo kunye neziyobisi ezihambayo, abantwana bethu nokuba abazi okanye bawalibele amagama esasiwasebenzisa. Ikwadala ulwimi olutsha ngokufumana amagama amatsha phakathi kwabo. Indawo yethu sisikhokelo sabantwana bethu sokuthetha nokubhala amagama ngokuchanekileyo.Amagama amatsha angena kulwimi lwethu aya kuba njalo, kodwa masilumke singasebenzisi izifinyezo ezingathethi nto.

Umntwana wakho uqala ukufunda ngosuku lokuqala lokuzalwa kwakhe, kwaye uqala ukubhala ngosuku lokuqala aqala ngalo ukufunda. Ukubhala kunye namagama abaluleke kakhulu kubomi bethu. Upelo lwamagama ngokuchanekileyo lubaluleke kakhulu kwaye lubalulekile. Nceda uqaphele ukubhala amagama ngokuchanekileyo, kuba siya kuqhubeka ngendlela esifundisisa ngayo. Ukuba sifunda ngokuchanekileyo, siya kukuqhela ukuthetha nokubhala ngokuchanekileyo.

Ithetha ntoni iAhar?

Uyibhala njani iAhar?

Isikhokelo soPelo lweAhar